News

Newly received or noteworthy information, especially about recent or important events.

Someone using Waze

Don’t text and drive!

Mga pre, paulit-ulit na lang pinapaalala lalo na sa mga drayber ang pagte-text habang nagmamaneho ay nakakamatay! Mas delikado pa daw ang mag-text habang…